Three-step gel polish

Three-step gel polish

 • Gel polish BASIC "Plum Marmelade ", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Plum Marmelade ", 11 ml
 • Gel polish Moscow at Night, 3.5 ml
 • Gel polish Kitten Eyes, 3.5 ml
 • Gel polish Blooming Rose, 3.5 ml
 • Gel polish Northern Lights, 3.5 ml
 • Gel polish BASIC Argentina, 11 ml
 • Gel polish BASIC Argentina, 3,5 ml
 • Gel polish BASIC Martinique, 3,5 ml
 • Gel polish BASIC Puerto-Rico, 11 ml
 • Gel polish BASIC Puerto-Rico, 3,5 ml
 • Gel polish BASIC Neon or Him, 11 ml
 • Gel polish BASIC Martinique, 11 ml
 • Gel polish BASIC Neon or Him, 3,5 ml
 • Gel polish BASIC Scarlet Cherry, 11 ml